-Ngõ vào tiếp xúc AC/DC, ngõ ra relay.

-Chức năng GPRS/4G có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

-Hỗ trợ 4 băng tầng 850/900/1800/1900MHz.

-Máy khách TCP được tích hợp với máy chủTCP có thể cấu hình được.

-Được tính hợp đồng hồ thời gian thực.

-Bộ giám sát lỗi.

-Dễ dàng triển khai và cấu hình với công cụ cấu hình.

-Quản lý thư viện trên nền Windows

Định danh thiết bị tương ứng với vị trí (khu vực quản lý).
- Định nghĩa người nhận SMS theo từng đơn vị hoặc khu vực quản lý.
- Màn hình theo dõi các cảnh báo, sẽ gửi tín hiệu SMS và phát âm thanh khi có sự cố (báo nhiệt, cửa, tủ, báo cháy,….).
- Thống kê lịch sử cảnh báo theo thời gian, theo từng đơn vị, …
- Dễ dàng mở rộng tương tác với các hệ thống khác thông qua module hoặc lập trình mở rộng chức năng tương tác theo hệ thống của trungtâm điều khiển

Ngõ vào:

-8 – 16 tiếp xúc( Digital input & Analog input)

-1 tiếp xúc, opto isolated 220 VAC

Ngõ ra:

-1 relay opto isolated, NO/NC 12-24 VDC.

-LED chỉ thị.-2 - 8 tiếp xúc.

Cấu hình:

-GPRS/4G.

-Có thể lập trình cấu hình mạng được cung cấp qua phần mềm

Giao thức mạng: ARP, ICMP, TCP/IP, UDP.