Tính năng:

  • Thiết bị ohats 3x3 MIMO, 3 luồng dữ liêu: Hỗ trợ nhận dữ liệu lớn nhất trong mọi ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm voice (thoại) và Video HD.

  • Hoạt động chuẩn 802.11n với 802.3af: Dễ dàng và giảm chi phí lắp đặt sử dụng chuẩn PoE.

  • Có thể thêm module giao tiếp USB: cho phép khả năng không giới hạn ứng dụng hoạt động với nhiều module thêm vào, một hay nhiều loại.

Cơ chế phân tải, tính di động và mở rộng: Tăng khả năng tin cậy và khả năng phục hồi của hệ thống mạng không dây để hỗ trợ các ứng dụng quan trọng.