Bộ điều khiển WLAN

Thiết Bị Điều Khiển Trung Tâm Cảnh Báo PD-IO-LV

- Giải pháp tích hợp.
-Tự động hóa.
-Cảnh báo và Giám sát.

SP-SF-10G-850-003-DC 10G SFP+ Small Form Pluggable Plus

- 10GBASE-SR at 9.953Gbps.
- 10GBASE-SW at 10.3125Gbps.
- Other Optical Links.

SP-SF-10G-150-080-DC 10G SFP+ Small Form Pluggable Plus

- 10GBASE-EW at 9.953Gbps.
- 10GBASE-ER at 10.3125Gbps.
- Other Optical Links.

SP-SF-10G-150-040-DC 10G SFP+ Small Form Pluggable Plus

- 10GBASE-EW at 9.953Gbps.
- 10GBASE-ER at 10.3125Gbps.
- Other Optical Links.

SP-SF-10G-130-010-DC 10G SFP+ Small Form Pluggable Plus

- 1X2X4X8 Fiber Channel.
- 10GBASE-LW at 9.95Gbps.
- 10GBASE-LR at 10.31Gbps.
- Other Optical Links.

PD1-S31-9xxx Series New Generation of Aggregation 10G Switches

PD1-S31-9xxx Series is a new generation of aggregation 10G switches introduced by Terrabit Networks. It is targeted at the IP MAN (metropolitan area network), campus networks and enterprise...

Bộ điều khiển thiết bị mạng không dây RFS6000

RFS6000 cung cấp một nền tảng đơn nhất có khả năng cung cấp thoại và dữ liệu không dây cấp hãng truyền thông ở bên trong và bên ngoài doanh...