Phần mềm Wifi

Phần mềm thiết kế mạng Lan LANPLANNER

Motorola LANPlanner tạo điều kiện quy hoạch, thiết kế và đánh giá nhanh chóng và chính xác các mạng 802.11a/b/g/n mạnh mẽ dành cho những ứng...

Phần mềm bảo mật mạng AirDefense

Motorola và AirDefense đã hợp tác để bảo mật mạng doanh nghiệp bằng biện pháp bảo vệ không có lỗ hổng trong nhà và ngoài trời dành cho người dùng...